شیوه های پرداخت

در حال حاضر شیوهی پرداخت طبق قرار داد با شرکت یا سازمان مربوطه بوده و برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما درتماس باشید.

خبرهای جدید